KRVJOS AS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS – „PAVASARIO ASAMBLĖJA“

Kviečiame Jus arba Jūsų organizacijos deleguotus asmenis dalyvauti KLAIPĖDOS RAJONO VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS „APSKRITASIS STALAS“ (KRVJOS  AS) visuotiniame narių susirinkime „Pavasario asamblėjoje“. Informuojame, kad „Pavasario asamblėja“ valdybos sprendimu vyks 2019 m. balandžio 10 d.  18.00 val.  Gargždų atvirame jaunimo centre (Klaipėdos g. 74, Gargždai).

Pavasario asamblėjos metu bus:

    1. renkamas KRVJOS AS pirmininkas 2 metų kadencijai. 
    2. renkami Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nariai (6 nariai);
    3. renkama KRVJOS AS revizijos komisija 1 metų kadencijai (3 nariai);
    4. pristatoma ir svarstoma 2018 m. finansinė ir veiklos ataskaita.

KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS Į MINĖTAS POZICIJAS:

PIRMININKAS. Pirmininkas yra vienasmenis KRVJOS AS valdymo organas, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas. Pirmininkas renkamas dviejų metų kadencijai paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu. Daugiau apie Pirmininko funkcijas, teises bei pareigas: ČIA. Kandidatas į Pirmininkus turi pateikti šiuos dokumentus:
– gyvenimo aprašymą;

– motyvacinį laišką;

– savo veiklos programą.

REVIZIJOS KOMISIJA. Revizijos komisija atlieka KRVJOS AS ūkinės ir finansinės veiklos kontrolę, prižiūri Įstatų laikymąsi bei aiškina juos.
Revizijos komisijos nariai renkami vieneriems metams. Daugiau apie Revizijos komisijos funkcijas,teises bei pareigas: ČIA. Kandidatai į revizijos komisiją turi pateikti šiuos dokumentus:

– gyvenimo aprašymą;

– motyvacinį laišką.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Daugiau apie JRT: http://kras.lt/jrt/ bei Jaunimo politikos pagrindų įstatymeKandidatai į jaunimo reikalų tarybą turi pateikti šiuos dokumentus:

-gyvenimo aprašymą;

– motyvacinį laišką.

 

Vadovaujantis KRVJOS AS ĮSTATAIS prieš savaitę iki Asamblėjos kandidatai privalo pateikti dokumentus.

KANDIDATAVIMO DOKUMENTAI PRIIMAMI IKI BALANDŽIO 3 D 23:59 VAL. EL.P. INFO@KRAS.LT 

Primename, kad KRVJOS AS priklausančios organizacijos turi balsavimo teisę, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti išreiškiant savo poziciją.  Jeigu organizacijos pirmininkas dalyvauti Pavasario asamblėjoje negali, būtina deleguoti organizacijos atstovą.

Pažymime, kad pagal KRVJOS AS veiklos dokumentus, organizacijos turi deleguoti savo atstovą ir pristatyti delegavimo raštus iki prasidedant Pavasario asamblėjai, tačiau ne vėliau, kaip iki Pavasario asamblėjos renginio pradžios.

Pažymime, kad būtina dalyvių registracija. Prašome registruotis dalyvavimui renginyje iki 2019 m. balandžio 6 d. per nuorodą: https://goo.gl/forms/UmvabBOs1GqZ1l7j2

Jaunimo organizacijos, kurios nori jungtis prie „Apskritojo stalo“ veiklos turi pateikti prašymą dėl tapimo stebėtoja, kuris bus svarstomas visuotiniame KRVJOS AS susirinkime – Pavasario asamblėjoje 2019 m. balandžio 10 d.

     Raginame visas savo nares aktyviai dalyvauti Pavasario asamblėjoje, nes jos metu bus aptariamos tolimesnės veiklos, turėsite galimybę pabendrauti su kitomis organizacijomis, aptarti bendradarbiavimo galimybes, išsakyti savo lūkesčius ir aptarti kylančius iššūkius.

 

Pridedama:

1) 2019 m. Balandžio 10 d. Pavasario asamblėjos darbotvarkės projektas;
2) delegavimo rašto šablonas;

3) Motyvacinio laiško šablonas;

4) Įstatai.

Jeigu kyla klausimų ar turite pasiūlymų- būtinai susisiekite žemiau pateiktais kontaktais! 🙂
Iki pasimatymo!

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Mus galite rasti ir Facebook puslapyje  Klaipėdos rajono „Apskritasis stalas“

E.p. info@kras.lt 

Mob. 865325126