KLAIPĖDOS RAJONO VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA

APSKRITASIS STALAS

MŪSŲ VERTYBĖS

Efektyvus komunikavimas organizacijos viduje ir išorėje.

Generuodami naujas įdėjas siekiame būti orginalūs ir atviri naujovėms.

Be išankstinių nuostatų priimti kitų nuomonę.

Nuoseklus užsibrėžtų organizcijos tikslų siekimas.

Mūsų organizacijos veikla yra aiški, atvira ir prieinama kiekvienam.

MŪSŲ KOMANDA
Vilma Lygnugarytė
Pirmininkas
Tomas Baužys
Valdybos narys
Valdybos narys
Valdybos narė
Valdybos narė
Valdybos narys
Valdybos narė
REVIZIJOS KOMISIJOS NARIAI
Revizijos komisijos narė
Revizijos komisijos narė
Revizijos komisijos narė