KLAIPĖDOS RAJONO VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA

APSKRITASIS STALAS

MŪSŲ VERTYBĖS

Efektyvus komunikavimas organizacijos viduje ir išorėje.

Generuodami naujas įdėjas siekiame būti orginalūs ir atviri naujovėms.

Be išankstinių nuostatų priimti kitų nuomonę.

Nuoseklus užsibrėžtų organizcijos tikslų siekimas.

Mūsų organizacijos veikla yra aiški, atvira ir prieinama kiekvienam.

MŪSŲ KOMANDA
Vilma Lygnugarytė
Pirmininkas
Tomas Baužys
Valdybos narys
Ieva Dobravalskytė
Valdybos narė
Nelė Valaitytė
Valdybos narė
REVIZIJOS KOMISIJOS NARIAI
Revizijos komisijos pirmininkas
Revizijos komisijos narys
Revizijos komisijos narė