SAVIVALDYBĖS JAUNIMO TARYBA

Jaunimo reikalų taryboje yra 12 narių, kurie dalyvaujant Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ pariteto tvarka (6-6) deleguodami atstovus sudaro jaunimo reikalų tarybą.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovai:

1) Martynas Pocius (JRT pirmininkas)

2) Gintautas Bareikis,

3) Nerijus Galvanauskas,

4) Rasa Petrauskienė,

5) Algirdas Petravičius,

6) Egidijus Preibys,

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovai:

1) Inesa Gaudutytė

2) Simona Dargytė,

3) Skaidra Karalienė,

4) Laura Netalimova,

5) Vilhelmas Simėnas,

6) Jolanta Štabokaitė Salienė.

Klaipėdos rajono jaunimo reikalų taryba (toliau -JRT) veikia remdamasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimu Nr.T11-493 patvirtintais KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAIS (nuoroda į nuostatus: http://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Nuostatai ) Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra: – bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose; – koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; – užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus; – stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.