Kviečiame Jus arba Jūsų organizacijų deleguotus asmenis dalyvauti KLAIPĖDOS RAJONO VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS „APSKRITASIS STALAS“ (KRVJOS  AS) visuotiniame narių susirinkime!
Remiantis Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos Apskritasis stalas (Toliau – KRVJOS AS) Įstatų 6.7. punktu informuojame, kad šaukiamas KRVJOS AS visuotinis narių susirinkimas – asamblėja, kuri vyks 2021 m. balandžio 25 d. Vadovaujantis Įstatų  6.6. punktu informacija apie asamblėją viešai paskelbta 2021 m. kovo 24 d. dienraštyje Vakarų ekspresas.
Detalesnė informacija apie vietą ir laiką bus pateikta užsiregistravus: https://forms.gle/UbQBSFojamj2efpYA

Asamblėjos metu bus:

    1. renkamas KRVJOS AS pirmininkas 2 metų kadencijai.
    2. renkami KRVJOS AS valdybos nariai 2 metų kadencijai.
    3. Renkama KRVJOS AS revizijos komisija 1 metų kadencijai.
    4. Narių priėmimas / šalinimas.
    5. Pristatomos ir svarstomos KRVJOS AS finansinės ir veiklos ataskaita.

KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS Į MINĖTAS POZICIJAS:

PIRMININKAS. Pirmininkas yra vienasmenis KRVJOS AS valdymo organas, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas. Pirmininkas renkamas dviejų metų kadencijai paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu. Daugiau apie Pirmininko funkcijas, teises bei pareigas: ČIA. Kandidatas į Pirmininkus turi pateikti šiuos dokumentus:
– gyvenimo aprašymą;

– motyvacinį laišką;

– savo veiklos programą.

 

Vadovaujantis KRVJOS AS ĮSTATAIS prieš savaitę iki Asamblėjos kandidatai privalo pateikti dokumentus.

KANDIDATAVIMO DOKUMENTAI PRIIMAMI IKI:

Pirmininko pozicijai – BALANDŽIO 11 D 23:59 VAL.

Valdybos nario pozicijai – BALANDŽIO 18 d. 23:59 EL.P. INFO@KRAS.LT 

Primename, kad KRVJOS AS priklausančios organizacijos turi balsavimo teisę, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti išreiškiant savo poziciją.  Jeigu organizacijos pirmininkas dalyvauti neeilinėje asamblėjoje negali, būtina deleguoti organizacijos atstovą.

Pažymime, kad pagal KRVJOS AS veiklos dokumentus, organizacijos turi deleguoti savo atstovą ir pristatyti delegavimo raštus iki prasidedant Asamblėjai, tačiau ne vėliau, kaip iki  Asamblėjos renginio pradžios.

Pažymime, kad dėl priimto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 515 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ KRVJOS AS siekia laikytis reikalavimų renginiams. Užtikrinant maksimalų visų dalyvių saugumą Asamblėja vyks nuotoliniu būdu, todėl yra būtina dalyvių registracija. Prašome registruotis dalyvavimui renginyje iki 2021 m. balandžio 22 d. 23:59 val. per nuorodą:

https://forms.gle/UbQBSFojamj2efpYA

Apgailėstaujame, tačiau neužsiregistravusių dalyvių iki nurodyto termino – priimti negalėsime.

 Jaunimo organizacijos, kurios nori jungtis prie „Apskritojo stalo“ veiklos turi pateikti prašymą dėl tapimo stebėtoja, kuris bus svarstomas visuotiniame KRVJOS AS susirinkime –  asamblėjoje 2021 m. balandžio 25 d.

     Raginame visas savo nares aktyviai dalyvauti  asamblėjoje, nes jos metu bus aptariamos tolimesnės veiklos, turėsite galimybę pabendrauti su kitomis organizacijomis, aptarti bendradarbiavimo galimybes, išsakyti savo lūkesčius ir aptarti kylančius iššūkius.

Pridedama:

1) Asamblėjos darbotvarkės projektas;
2) delegavimo rašto šablonas;

3) Motyvacinio laiško šablonas;

4) Įstatai.

Jeigu kyla klausimų ar turite pasiūlymų- būtinai susisiekite žemiau pateiktais kontaktais! 🙂
Iki pasimatymo!

Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Mus galite rasti ir Facebook puslapyje  Klaipėdos rajono „Apskritasis stalas“

E.p. info@kras.lt